V. Знищення та зміна персональних даних

5.1. Персональні дані в базах персональних даних підлягають знищенню в разі:

5.1.1. закінчення строку зберігання даних, визначеного згодою суб’єкта персональних даних на обробку цих даних або законом;

5.1.2. припинення правовідносин між суб’єктом персональних даних та володільцем чи розпорядником бази, якщо інше не передбачено законом;

5.1.3. набрання законної сили рішенням суду щодо вилучення даних про фізичну особу з бази персональних даних.

5.1.4. надходження вмотивованої вимоги суб’єкта персональних даних про припинення обробки/знищення його даних у випадках та в порядку, встановлених Законом.

5.2. При знищенні персональних даних володілець бази персональних даних повинен вжити заходів, що виключають можливість подальшого поновлення таких персональних даних у відповідній базі.

5.3. Володілець бази персональних даних зобов’язаний внести зміни до даних на вимогу суб’єкта персональних даних, якщо ці дані є недостовірними або неточними.